Pohjatöiden tärkeys

"The first and best victory is to conquer self." — Plato

Platon ei välttämättä miettinyt kehokulttuuria edeltävää ajatelmaa muotoillessaan. Silti lainaukseen sisältyy suuri viisaus myös terveyden ja fyysisen suorituskyvyn kannalta.

Parhaiten suoriutuvat ovat tehneet pohjatyöt parhaiten.

Välineillä ja ulkoisilla kuormilla harjoittelu on hyödyllistä. Kaikille välttämätöntä ja soveliasta se ei kuitenkaan ole. Sekä tuloksekkaan treenaamisen että vaivattoman arjen edellytyksenä on, että pohjatyöt on tehty hyvin ja fyysinen aktiivisuus kohdistuu yksilön todellisiin tarpeisiin.

Liikkeessä keho on niin vahva kuin sen heikoin lenkki, joten lokaalin liikkuvuuden (= liikelaajuus + voima + hallinta) pitäisi edeltää globaalia liikettä. Ennen levytankoon, käsipainoihin tai vaikka kahvakuulaan tarttumista kehon eri osa-alueiden tulisi toimia itsenäisesti, kehon eri osa-alueiden tulisi toimia kuten niiden kuuluu toimia.

Yksinkertaiset päivittäiset liikkuvuuteen ja niveliin kohdentuvat rutiinit takaavat kropan hyvän suorituskyvyn sekä varmistavat mielekkään ja liikunnallisen elämän.

Urheilemisen hinta

”Force is the language of cells, and movement is what we say.” — Dr. Andreo Spina

Mikään liikunnallinen saavutus tai kehollinen ominaisuus ei tule ilmaiseksi. Uskomattomien suoritusten takana on uskomaton määrä työtä. Päämäärätietoinen urheilu ja tavoitteellinen harjoittelu ovat erinomaisia tapoja pitää itseään liikkeessä sekä motivoituneena. Kisailu on myös osa liikuntakulttuuriamme.

Järjetön penkkitulos, satasen suora 10 sekunnissa tai luodinkestävä sixpack viestivät kehollisesta kyvykkyydestä. Siitä huolimatta ne eivät automaattisesti takaa hyvää terveyttä.

Olet varmasti kuullut absurdit väitteet ”urheilija ei tervettä päivää näe” ja ”no pain, no gain”. Ihmiskehoa ei ole suunniteltu kestämään ammattimaisen urheilun kuormitusta. Määrätietoisen kilpailun sekä lajille tyypillisen harjoittelun ansiosta henkilö voi joutua maksamaan hintaa tavalla tai toisella. Summan suuruutta voi kuitenkin pienentää sekä huolellisilla pohjatöillä että aktiivisella, tarpeita vastaavalla kehon huoltamisella.

Niveliin kohdistuva liikkuvuusharjoittelu on mainittuihin edellytyksiin vastaavaa perustavaa tekemistä. Harjoittelu kehittää aktiivisesti käytettävissä olevia liikeratoja lisäämällä voimaa ja hermostollista kontrollia. Samalla kehon kudosten kuormituskesto paranee ja nivelten toimintakyky edistyy. Tällaisenaan niveliin kohdistuvalla liikkuvuusharjoittelulla on myös siirtovaikutus parempiin suorituksiin!

Välittyykö treenaamisesi hyvinvointina arkeesi? Tuoko itsestäsi huolehtiminen vaivattomuutta elämääsi? Saavutatko tavoitteesi ja saatko vastinetta hyvinvoinnin alttarilla uhraamillesi hikipisaroille?

Erinomaista, mikäli voit vastata edellisiin kysymyksiin myönteisesti. Mikäli vastauksesi on kielteinen, voi olla tarpeellista uudelleenarvioida, mitä tuloksia tavoittelet, kenen vuoksi asioita teet tai millä tavalla kehoasi käytät päämääriesi saavuttamiseksi.

Evoluution sanelemat säännöt

Materian sijaan nykykulttuuri arvottaa yhä enemmän palveluihin, elämyksiin ja itseen panostamista. Vanavedessä kropasta huolehtimisesta on tullut valtavirtainen minäprojekti. Fitnessbuumi kukoistaa ja terveysgospel raikuu, eikä trendien nousujohteisuus laannu tulevaisuudessa. Julkkis-PT:t jakelevat tärppejään, Instagram-tilit täyttyvät belfie-otoksista ja aktiivisuutta mittaavien applikaatioiden tuloksia jaetaan somessa. Samalla asiantuntijat valistavat liikunnan tärkeydestä, työnantajat syytävät liikuntaseteleitä ja urheilun harrastamismahdollisuudet paranevat sekä hyvinvointikentän palvelutarjonta kasvaa.

Lähtökohtaisesti edellisessä ei ole mitään tuomittavaa. Elääkseen ihmisen täytyy liikkua. Liikkuakseen ihmisen täytyy elää. Fakta. Fyysinen aktiivisuuden merkitystä ei kukaan kiistä, mutta moni valitsee itselleen sellaisen liikuntamuodon, joka ei takaa tavoiteltua tulosta tai joka ei ole yksilölle soveltuva juuri sillä hetkellä.

Eteneminen alemmalta tasolta seuraavalle edellyttää jykeviä perustuksia. Vastaavasti tietyn tason saavuttaminen ei oikeuta perusasioiden unohtamista. Päinvastoin! Ihmiskehon toiminta kumartaa evoluution sanelemia lainalaisuuksia. Vaivattoman elämän ja tuloksekkaiden suoritusten takaamiseksi konkari ja ensikertalainen, ammattilainen ja harrastaja joutuvat hakeutumaan samojen liikkumisen aakkosten äärelle, sillä kukaan ei voi olla liian hyvä perusasioissa. Jokainen omalla tasollaan ja omia tavoitteita kohti pyrkien – tietty.

Liikkuvuusharjoittelu ja nivelhygienia eivät vain huomioi liikkumisen aakkosia vaan evoluution asettamat ehdot luovat pohjan menetelmälle!

Kuvan harjoitusasento saattaa näyttää helpolta. Harjoitteessa huomioitavat yksityiskohdat merkitsevät kuitenkin paljon ja vaikuttavat asennon vaativuuteen sekä sen tehokkuuteen. Haastamalla ja vahvistamalla lonkan seutua kuvatussa harjoitusasennossa, ohjattavien lonkat toimivat kuten lonkkien tulisikin toimia.

Ymmärryksellä omavaraisuutta

Liikkuvuusharjoittelu ei edellytä välineiden tai vastuskuormien käyttöä ollakseen tehokasta. Työnnä, nosta ja ojenna raajojasi sekä kiinnitä huomiota suoritustapojen yksityiskohtiin, niin hyvä tulee!

Maailma tarjoaa loputtomasti one size fits all -tyyppisiä ratkaisuja kehollisiin ongelmiimme ja fyysisiin tarpeisiimme sekä tavoitteisiimme. Lähtökohtaisesti kaikki menetelmät ovat hyviä ja hyödyllisiä sopivassa kontekstissa. Lähempää tarkasteltuna jokaisella menetelmällä on kuitenkin omat rajoittavat säännöt sekä painotukset.

Mikäli olisimme kuin koneita, pakettiratkaisut toimisivat jokaisen yksilön kohdalla heidän tavoitteistaan tai taustoistaan riippumatta. Ihmiskeho on kuitenkin moniulotteinen kokonaisuus, jolloin sitä ei tarvitse käyttää, harjoittaa ja huoltaa yksiulotteisesti. Itse asiassa juuri päinvastainen on tarkoituksenmukaisempaa terveyden ja suorituskyvyn kannalta.

Monimuotoiset tavoitteet ja mielenkiinnonkohteet sekä toisistaan poikkeavat tavat elää sekä liikkua ovat syitä, miksi ihmislaji on niin erityinen! Lisäksi ne ovat syitä, miksi kehon toimintaperiaatteiden ymmärtäminen on tärkeämpää yksittäisen harjoitteen opettelun tai liikuntamuodon harrastamisen sijaan. Ymmärryksen avulla jokainen voi keksiä tarvitsemansa sovellutukset. Ymmärryksen avulla jokainen voi olla oman elämänsä spesialisti.

Monitahoisuutensa ohella ihminen ei ole koskaan ole valmis. Mikään tietty käsittely, harjoitusliike tai treeniohjelma ei korjaa meitä, auta saavuttamaan fyysistä suoritustasoa tai kykene ylläpitämään kehollista ominaisuutta pysyvästi. Jos sinulla ei ole käytettävänä hyvinvoinnistasi ja suorituskyvystäsi 24/7 huolehtivaa tiimiä, joudut operoimaan itsesi kanssa päivittäin. Tässä tehdyn työn laatu, tapa ja säännönmukaisuus korostuvat. Tässä ymmärrys tarpeiden tunnistamisesta tulee tärkeäksi.

Harjaannu kuuntelemaan kehosi antamia signaaleja ja tunne ihmiskehon toiminnan perusperiaatteet riittävän hyvin, niin tiedät ulkopuolista auktoriteettia paremmin, mitä oma kroppasi tarvitsee ja mikä on sinulle hyvästä. Syvenny nivelkeskeiseen liikkuvuusharjoitteluun, niin kykenet huoltamaan, aktivoimaan ja optimoimaan itseäsi omavaraisesti!

Miksi liikkuvuusharjoittelu ja nivelhygienia?

Liikkuvuusharjoittelu ja nivelhygienia auttavat myös sinä satunnaisena päivänä, kun esimerkiksi päätät tehdä sivuspagaatin ilman varsinaista aiempaa sivuspagaatiharjoittelua…

Opettamamme liikkuvuusharjoittelu ja nivelhygienia ovat niin sanotusti avoimen konseptin suuntauksia. Yhdessä liikkuvuusharjoittelu ja nivelhygienia vastaavat siihen, mitä ihmisenä oleminen edellyttää. Ne huomioivat, miten kehoamme on tarkoitettu käytettävän.

Liikkuvuus mahdollistaa hyvän suorituskyvyn, terveellisen arjen ja aktiivisen elämän. Liikkuvuus on tärkeimpiä kehollisia ominaisuuksia, jonka päälle kaikki muut kyvyt rakentuvat.

Liikkuvuus ei tarkoita passiivista notkeutta vaan aktiivista liikehallintaa kehonosan ääriasennossa. Liikkuvuusharjoittelu on näin ollen paljon muuta kuin vain paikallaan asennossa olemista. Väärinymmärryksistä johtuen harva tiedostaa liikkuvuusharjoittelun merkityksellisyyden ja monimuotoisuuden.

Nivelhygienia on lähes rinnakkaistermi liikkuvuusharjoittelulle. Ihmiskehon jokaista niveltä tulisi käyttää täydessä liikelaajuudessaan päivittäin hampaidenpesun kaltaisesti. Jos et käytä niveliäsi kuten niitä on tarkoitettu käytettävän, menetät niiden hyvän toimintakyvyn ajan kuluessa.

Liikkuvuusharjoittelussa ja nivelhygieniassa keskitytään kehon toimintaan jokaisen omien tavoitteiden mukaisesti. Keskittymällä yksittäisiin komponentteihin – niveliin – kompleksisten liikkeiden sijaan, poistamme yhtälöstä muuttujia, joita emme pysty havaitsemaan ja kontrolloimaan.

Tällaisenaan liikkuvuusharjoittelu ja nivelhygienia ovat pohjatöiden ytimessä terveyden, fyysisen suorituskyvyn sekä aktiivisen elämän kannalta. Liikkuvuusharjoittelu ja nivelhygienia ovat parhaita juttuja sitten hikoilun keksimisen!

Kärsivällistä aktiivisuutta

Myyntipuheista huolimatta nivelhygienia ja liikkuvuusharjoittelu eivät tarjoa pikavoittoja. Passiiviset harjoitteet saavat aikaan passiivisia tuloksia. Lyhytaikaisten vaikuttimien summana on lyhytaikaisia saavutuksia. Viiden sekunnin venytykset eivät siis tee kenestäkään venyvää, eivätkä ne myöskään kehitä liikkuvuutta. ”Mobility work is no joke!” Säännöllisen työskentelyn lisäksi sinun täytyy antaa kehollesi inputtia pitkäaikaisesti ja sinun täytyy haastaa itseäsi riittävästi tavoilla, jotka on tarpeellista sinun päämääriesi saavuttamiseksi.

Liikkuvuusharjoittelussa ja nivelhygieniassa oma aktiivisuus on suuressa roolissa. Lisäksi harjoitteluun sisältyy edellytys tutkia omia rajoja sekä löytää omia tarpeita. Saman näköisistä elementeistä huolimatta lähestymistapa poikkeaa, mihin tyypillisesti joogassa, kehonhuollossa, ohjatussa venyttelyssä ja muissa vastaavissa keskitytään. Havaintojesi ja tuntemustesi pohjalta teet esimerkiksi pieniä asentomuutoksia ja niiden avulla vaikutat harjoitteiden haastavuuteen sekä niiden tehokkuuteen.

Liikkuaksesi ja elääksesi

Kaikkien ei tarvitse olla pokeriammattilaisia. Korteilla voi tehdä muutakin kuin pelata ristiseiskaa. Käytä pakkaa tyylilläsi ja rakenna näköisesi hyvinvoinnin korttitalo!

Nivelhygienia ja liikkuvuusharjoittelu eivät ole pelkästään himourheilijoille ja poikkeusyksilöille. Elämä on 3D ja yllätyksiä sekä ennakoimattomia sattumuksia täynnä. Liikkumista ei tapahdu hallitusti vain eteen ja taakse, ylös ja alas. Maaperä voi olla liukas tai ote saattaa livetä. Liikkuvuusharjoittelun ja nivelhygienian avulla huollat itseäsi, valmistaudut odottamattomiin haasteisiin ja parannat kykyäsi toimia elämän eri tilanteissa.

Tekotavoista riippuen liikkuvuusharjoittelu ja nivelhygienia voivat olla ylläpitämistä, kuntouttamista, lämmittelyä tai täysipainoista treeniä. Ne eivät edellytä tarpeettomien sääntöjen kumartamista. Niihin ei kuulu riippuvuussuhdetta ulkoiseen. Menetelmien taustalla olevat periaatteet ja yksilökohtainen sovellettavuus takaavat sen, että harjoittelu on tarpeellista, tuloksekasta ja turvallista.

Nivelhygienian ja liikkuvuusharjoittelun tarkoituksena ei ole korvata mitään harrastus- ja liikuntamuotoa. Sen sijaan tavoitteena on luoda parempia edellytyksiä, jotta voit treenata, liikkua ja elää haluamallasi tavalla!

Ota yhteyttä, niin tehdään suunnitelma sinun päämääriesi saavuttamiseksi.