Kehon toimintakyvyn kartoitus

Yksilölähtöisyys

Kehon toimintakyvyn ja liikkuvuuden yksityiskohtainen kartoitus ottaa tarkastelun lähtökohdaksi ja mittariksi asiakkaan oman kehon kaikkine ominaisuuksineen. Havainnot suhteutetaan asiakkaan liikunta-/harrastusmuodon edellytyksiin, eli kartoitus ei pohjaa arbitaarisiin lukuarvoihin ja tasapäistäviin kriteereihin. Jokainen asiakas on ainutlaatuinen ominaisuuksineen ja henkilökohtaisine tavoitteineen.

Osat irrallaan kokonaisuudesta

Kartoitus keskittyy nivelten terveyteen, toimintahäiriöihin ja ei-tarkoituksenmukaisiin tapoihin toimia. Lisäksi huomioidaan, kuinka paljon hermostollista kontrollia asiakkaalla on liikkeeseen. Usein ongelmana ei ole passiivisen notkeuden ja venyvyyden puute, vaan liikeradan kontrolli on vajavaista, neurologinen integraatio ei onnistu ja keholle tuleva palaute mekaanisia aistiärsykkeitä vastaanottavien mekanoreseptorien kautta on puutteellista.

Kartoituksen aikana havainnoidaan nivelten passiivista ja aktiivista liikerataa keskushermostollisen systeemin toimintaan suhteuttaen. Lähestymistavassa kompleksinen ihmiskeho puretaan osiin, sillä ”In the sum of the parts, there are only the parts” (Wallace Stevens).

Kartoitus on mahdollista tehdä koko keholle tai esimerkiksi ylä-/alaosalle kehoa omien tarpeidesi mukaan. Tapaamiskertaan ei sisälly hemmottelua, vaan kehoa käydään systemaattisesti läpi. ”Skannaus” ei ole treeniä, mutta se edellyttää erittäin aktiivista työskentelyä kartoituksen tekijän kanssa.

Harjoituskohteiden hierarkkinen järjestys

Jokaisen kartoituksen pohjalta asiakas saa raportin sähköpostiinsa tapaamiskerran huomioista ja kolmesta keskeisimmästä kehityskohteesta. Kerätyn tiedon pohjalta asiakas voi mukauttaa harjoitteluaan vastaamaan parhaiten omia tarpeitaan. Motum.pro tarjoaa myös yksilökohtaista ohjausta, harjoitusrunkoja tai manuaaliterapiaa kartoituksessa havaittujen heikkojen lenkkien vahvistamiseksi.

Kartoituksen aikana havainnoidaan nivelten passiivista ja aktiivista liikerataa keskushermostollisen systeemin toimintaan suhteuttaen. Kartoitus on mahdollista tehdä koko keholle tai esimerkiksi ylä-/alaosalle kehoa omien tarpeidesi mukaan. Kesto kartoitukselle kehon ylä-/alaosa 1,5 h, koko keho 2 h.

Tapaamiskertaan ei sisälly hemmottelua, vaan kehoa käydään systemaattisesti läpi. Kartoitus ei ole treeniä, mutta se edellyttää erittäin aktiivista työskentelyä kartoituksen tekijän kanssa. Monet tapaamisen aikana käytettävistä ”skannaustyökaluista” ovat käytännöllisiä ja hyödyllisiä harjoituksia liikkuvuuden kehittämiseksi. Niinpä saat tärkeitä työvälineitä ja välitöntä apua tavoitteidesi saavuttamiseksi jo kartoitusvaiheessa.

On suositeltavaa, ettet tee kuormittavaa fyysistä harjoitusta ennen kartoitusta. Urheilusuorituksen aikana muun muassa hermosto väsyy ja rasituksen tasosta riippuen kehon ponnistelusta palautuminen voi kestää pitkään. Rasitustila kehossa voi vaikuttaa kartoituksessa tehtäviin huomioihin.

Mukaan tarvitset ainoastaan vesipullon ja mukavat vaatteet. Vartalonmyötäiset asusteet (esimerkiksi toppi ja lyhyet urheilushortsit) ovat suositeltavia, jotta kehon toiminnasta on mahdollista tehdä tarkkoja havaintoja.