Kuka

Ilkka Aatsinki on ”konttaustieteiden kandidaatti”, jolla on monipuolisesti kokemusta liikkumisesta ja kattavasti perehtyneisyyttä ihmiskehon toimintaan liittyen. Ilkka on myös ehtinyt valmistua filosofian maisteriksi pääaineenaan kirjallisuus.

Osaamisen taustalla ovat eri puolilla maailmaa suoritetut kurssit, yliopiston terveys- ja hyvinvointiopinnot, johtavilta liikunta- ja hyvinvointialojen osaajilta saatu valmennus, jatkuvat täydennyskoulutukset sekä vuosien kokemus. Monipuolinen liikunnallinen historia ja liikunnallinen elämäntapa täydentävät teoreettista tietämystä käytännön osaamisella.

”Haluan ymmärtää ihmiskehon toimintaa mahdollisimman holistisesti. Siitä viestivät niin aiemmat opintoni, harrastukseni, tulevaisuudensuunnitelmani – ehkä jopa elämänarvoni. Perustellusti päämääräni on kokonaisvaltaisuuden tavoittelu myös Motum.pron palveluntarjonnan osana.

Omien haasteideni voittamiseksi ja tavoitteideni saavuttamiseksi jouduin perehtymään ihmiskehon toiminnan pohjimmaisiin alkeisiin. Paneutumisen pohjalta tehdyn suodatustyön pohjalta haluan tarjota muille apua liikkumisen ja kehollisuuden perusteiden kanssa, jotta he myös saavuttavat päämääränsä.

Yleensä perustukset eivät ole trendien etulinjassa, sillä ne eivät tarjoa pikavoittoja. Menestyvät henkilöt ovat kuitenkin parempia perusteissa. Perusteiden avulla luodaan tukeva pohja, jonka päälle on turvallista ja helppoa rakentaa uutta. Tämä ei kuitenkaan edellytä sirkustemppujen tekemistä. Esimerkiksi palveluissani tarjottavat harjoitteet ovat helppoja omaksua ja ymmärtää.

Myös pitkäjänteisyys on tärkeää. Kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa niin kovat kuin pehmeät menetelmät kuuluvat osaksi käytäntöjä.

Siitä huolimatta, että olen tietyssä mielessä nestori liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin saralla, haluan oppia alati uutta. Ihmiskehon toiminnan ymmärtäminen on intohimoni, joten seuraan aktiivisesti mitä kentällä tapahtuu. Elämänhistoriani, harrastusteni ja lukemani sekä oppimani ansiosta olen huomannut, mitä nykyisestä palveluntarjonnasta puuttuu. Tätä epäkohtaa paikkaan innokkaasti palvelujeni avulla.”

Suoritetut opinnot ja kurssit