Etävalmennus

Valmennus on kollaboraatio valmentajan ja valmennettavan välillä. Livetilanteessa vuorovaikutussuhde syntyy vähitellen ja valmentaja oppii tuntemaan valmennettavan mieltymyksineen, vahvuuksineen ja tarpeineen.

Etävalmennus ei ole yhtä dynaamista kuin kasvokkain tapahtuva valmennus. Ilman valmennustilanteen vuorovaikutteisuutta asiakkaan on tärkeää kertoa mahdollisimman kattavasti taustastansa ja tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavista seikoista.

Käytä siis hetki kaavakkeen täyttämiseen, niin tunnemme sinut paremmin. Huom., mikäli haluat tehdä etäkonsultaation videon välityksellä, ota yhteyttä ja sovitaan aika tilanteesi ja päämääriesi kartoittamiseksi.