Kokonaisvaltainen kartoitus

Miksi kokonaisvaltainen kehon toimintakyvyn kartoitus?

Jokainen matka alkaa alkupisteen paikantamisesta. Kehon toimintakyvyn ja liikkuvuuden yksityiskohtainen kartoitus ottaa tarkastelun lähtökohdaksi ja mittariksi asiakkaan oman kehon kaikkine ominaisuuksineen. Kartoituksessa tehdään ”nivelten inventaario”, eli kunkin nivelen liikkuvuuden laatu tai mahdolliset rajoitukset tunnistetaan. Jokaisen nivelen pitäisi kyetä toimimaan itsenäisesti, jotta niiden yhteistoiminta on mahdollisimman saumatonta.

Havainnot suhteutetaan asiakkaan liikunta-/harrastusmuodon edellytyksiin, joten kehon toimintakyvyn edistämiseksi valitut harjoitteet kohdentuvat asiakkaan tarpeisiin täsmällisesti. Mitään ei jää arvailujen varaan, kun kartoitus ei pohjaa arbitraarisiin lukuarvoihin ja tasapäistäviin kriteereihin. Alkupisteenä on ainutlaatuinen asiakas, ja havaitut tulokset suhteutetaan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Näin harjoittelusta ja harjoittelua seuraavasta liikkumisesta sekä liikkeestä tulee kokonaisvaltaisesti laadukkaampaa ja vaivattomampaa, tehokkaan täsmällisesti.

Kartoituksen hyödyt

Ihminen on käsittämättömän monisyinen kokonaisuus. Liikkeen aikana kehossa tapahtuu tuhansia ja tuhansia asioita samanaikaisesti. Keholla on myös tuhansia ja tuhansia vaihtoehtoja toteuttaa haluttu liike. Vakioitujen liikemallien käynnistämisen sijaan kehomme pyrkii itsejärjestymään tavoitellun päämäärän mukaisesti.

Liikemalleja ei ole koskaan mahdollista toistaa täysin identtisesti kehomme kompleksisuuden ja alati muuttuvan todellisuuden ansiosta. Näin ollen myös liikeanalyyseihin sisältyy haasteita. Keskittymällä kompleksisten liikkeiden sijaan yksittäisiin komponentteihin, niveliin, poistamme yhtälöstä muuttujia, joita emme pysty tarkastelemaan ja havaitsemaan. Kun tällä tavalla paikannetaan ketjun heikoimmat lenkit, saadaan muodostettua harjoitettaville osa-alueille ja harjoitusmenetelmille hierarkkinen järjestys.

Miten kartoitus tehdään

Kehon toimintakyvyn ja liikkuvuuden yksityiskohtaisen kartoituksen pohjan muodostaa Functional Range Assessment® -menetelmä. Lisäksi muiden lähestymistapojen periaatteita ja tekniikoita (mm. fysioterapia) sisällytetään valikoiden osaksi kartoitusta.

Kartoitus keskittyy nivelten terveyteen, toimintahäiriöihin ja ei-tarkoituksenmukaisiin tapoihin toimia. Lisäksi huomioidaan, kuinka paljon hermostollista kontrollia asiakkaalla on liikkeeseen. Usein ongelmana ei ole passiivisen notkeuden ja venyvyyden puute, vaan liikeradan kontrolli on vajavaista, neurologinen integraatio ei onnistu ja keholle tuleva palaute mekaanisia aistiärsykkeitä vastaanottavien mekanoreseptorien kautta on puutteellista. Kartoituksen aikana havainnoidaankin nivelten passiivista ja aktiivista liikerataa keskushermostollisen systeemin toimintaan suhteuttaen.

Kartoitus on mahdollista tehdä koko keholle tai esimerkiksi ylä-/alaosalle kehoa omien tarpeidesi mukaan. Tapaamiskertaan ei sisälly hemmottelua, vaan kehoa käydään systemaattisesti läpi. ”Skannaus” ei ole treeniä, mutta se edellyttää erittäin aktiivista työskentelyä kartoituksen tekijän kanssa.